S/S Engelbrekt turlista 2024

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att vår mångårige vän och spelman Pelle Lindström gått bort. Spelningarna Down by the river under sommaren kommer att hedra hans minne”

Trafikverket kommer under sommaren att renovera järnvägsbron i Insjön. Det betyder att vi inte planerar för några turer nedströms Insjön under sommaren 2024.
Det här betyder att det inte blir någon midsommartur till Rälta. Vi planerar i stället att erbjuda lunchturer på midsommarafton och midsommardagen med lövad båt och spelman.
Vi kommer dock att köra 3 timmarsturer som vanligt med en sväng upp mot Hjortnäs/Fornby och sedan ned till Insjön innan vi går tillbaka till Leksand.

Bron i Insjön kommer troligen att kunna seglas under redan från 1/7. Turerna ”två sjöar” ändras då till ”älvtur”

I sommar provar vi att köra en kaffetur  den 6/7. 50 kr för medlemmar i SS Engelbrekts vänförening, 150 kr för övriga.

Turerna kan ställas in vid för få anmälda, full återbetalning sker. Meddelas ca: 5 dagar före tur.

Bokning sker på telefon 070-559 54 90  på vardagar 10-17  på helger 10-15 eller på info@insjonshotell.se.
Betalning ska ske via swish vid bokning. Swishnumret är 123 137 52 94.
Märk betalningen med namn och datum.
Återbetalning vid avbokning senast 14 dagar före turen.

 

7/6Medlemstur på två sjöar. Avgång Leksand 17.00
8/6Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00 INSTÄLLD
14/6”Folk Swing & Riversongs” Livet Nord, Kristoffer Andersson. Peder Åkerlund.
Avgång Leksand 17.00
INSTÄLLD
15/6Medlemstur på två sjöar. Avgång Leksand 17.00
21/6Två sjöar med midsommarlunch. Lövad båt och spelman. Avgång Leksand 12.00
22/6Två sjöar med midsommarlunch. Lövad båt och spelman. Avgång Leksand 12.00
28/6” Down by the river” Gunnar Björs, Patrik Steen, Peder Åkerlund. Avgång Leksand 17.00
5/7Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
6/7Älvtur med kaffe. Avgång Leksand 12.00 Pris medlemmar 50 kr, Ej medlemmar 150 kr
6/7Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
12/7”Folk Swing & Riversongs” Livet Nord, Kristoffer Andersson. Peder Åkerlund. Avgång Leksand 17.00
13/7”Folk Swing & Riversongs” Livet Nord, Kristoffer Andersson. Peder Åkerlund. Avgång Leksand 17.00
19/7Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
26/7Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
27/7Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
2/8” Down by the river” Gunnar Björs, Patrik Steen, Peder Åkerlund. Avgång Leksand 17.00
3/8Lidwallsbåtens dag. Kaffeservering vid bryggan 11.30-13.30
3/8Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
9/8Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
10/8Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
16/8Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
17/8Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
23/8” Down by the river” Gunnar Björs, Patrik Steen, Peder Åkerlund. Avgång Leksand 17.00
24/8Två sjöar med Middag. Avgång Leksand 17.00
31/8Medlemstur på två sjöar. Avgång Leksand 17.00
All bokning sker på telefon 070- 559 54 90
Vardagar mellan kl 10-17 Helger mellan 10-15.