.

2024 Års turlista finns nu under Turer

Inbjudan till årsmöte med

Ångfartyget Engelbrekts Vänförening

Tid: Söndagen den 21 april 2024 kl. 16.30 Plats: Leksands Folkhögskola

Bästa medlem,

Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till föreningens årsmöte.

Vi träffas kl. 16.30. Vi börjar med ett föredrag av Anders Winter. Där efter fika innan årsmötesförhandlingar börjar.

Vi ber att föranmäla er på e-post info@steamship.nu så att vi vet hur mycket bröd vi behöver köpa.

Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 16 april 2024.

Postadress:     Ångfartyget Engelbrekts Vänförening, Box 33, 793 21 Leksand

E-post:           info@steamship.nu

Övriga frågor föranmäls till ordf. Olle Berglund tel. 070-2940403

 

Jubileumsboken, ”S/S Engelbrekt-150 år på Siljan” finns till försäljning i samband med mötet.

 

En 156-årings historia

När järnhanteringen växte fram i bygderna kring Siljan uppstod ett fraktbehov. Brytning och smältning skedde inte på samma plats och ved för smältugnarna måste fraktas långa vägar. Det var sjöar och vattendrag som blev de naturliga fraktvägarna. Segelskutor som kallades ”lastdragare” användes. De var utrustade med två master för segel och fock. Skutorna hade inga svårigheter att ta sig över Siljan eller nerför…

Fantastiskt god mat!

... och en underbar miljö på Siljan att njuta av!
Se vår meny för 2023 här!