.

S/S Engelbrekt

Sommarens turer är nu över och Vi tackar alla som har åkt med oss och hoppas att Vi får se er även nästa år.

Tyvärr blir ersättningsturen den 9/9 inställd pga. för få anmälningar. 

 Förhoppningsvis kommer Livet Nord med band att spela även nästa år.

 

 

En 156-årings historia

När järnhanteringen växte fram i bygderna kring Siljan uppstod ett fraktbehov. Brytning och smältning skedde inte på samma plats och ved för smältugnarna måste fraktas långa vägar. Det var sjöar och vattendrag som blev de naturliga fraktvägarna. Segelskutor som kallades ”lastdragare” användes. De var utrustade med två master för segel och fock. Skutorna hade inga svårigheter att ta sig över Siljan eller nerför…

Fantastiskt god mat!

... och en underbar miljö på Siljan att njuta av!
Se vår meny för 2023 här!