.

S/S Engelbrekt

Bästa medlemmar i Engelbrekts vänförening och passagerare.

Sommaren 2022 närmar sig och vi ser fram i mot turer ner för Österdalälven.

I år har Vi en nygammal restauratör i Insjöns Hotell.

Se vår turlista för 2022 här!

En 156-årings historia

När järnhanteringen växte fram i bygderna kring Siljan uppstod ett fraktbehov. Brytning och smältning skedde inte på samma plats och ved för smältugnarna måste fraktas långa vägar. Det var sjöar och vattendrag som blev de naturliga fraktvägarna. Segelskutor som kallades ”lastdragare” användes. De var utrustade med två master för segel och fock. Skutorna hade inga svårigheter att ta sig över Siljan eller nerför…

Fantastiskt god mat!

... och en underbar miljö på Siljan att njuta av!
Se vår meny för 2022 här!