.

S/S Engelbrekt

Bästa medlemmar i Engelbrekts vänförening och passagerare.

Sommarens turer är över och Engelbrekt är avrustad inför vintern.

Vi vill tacka alla som har åkt med oss under sommaren och ett stort tack till våra sponsorer.

 

En 156-årings historia

När järnhanteringen växte fram i bygderna kring Siljan uppstod ett fraktbehov. Brytning och smältning skedde inte på samma plats och ved för smältugnarna måste fraktas långa vägar. Det var sjöar och vattendrag som blev de naturliga fraktvägarna. Segelskutor som kallades ”lastdragare” användes. De var utrustade med två master för segel och fock. Skutorna hade inga svårigheter att ta sig över Siljan eller nerför…

Fantastiskt god mat!

... och en underbar miljö på Siljan att njuta av!
Se vår meny för 2022 här!