Föreningen S/S Engelbrekts vänner

Ångfartyget Engelbrekts vänförening verkar för att Engelbrekt bevaras och förblir i Siljan. Vi arbetar ideellt för att sprida kunskap om gammal ångteknik och för att Engelbrekt ska användas till nytta för ortsbefolkningen och turismen kring Siljan. Föreningens medlemmar sköter planeringen av alla turer och ser till att kompetent besättning finns på turerna. Vi ordnar med ved till fartyget och sköter underhållet under gemensamma arbetskvällar som avslutas med fika ombord.

Årligt medlemskort kan lösas genom insättning av 200:- kronor för enskild medlem och 300:- för en familj på bankgiro 577–6190. Som medlem i föreningen får du följa med på olika medlemsresor gratis, för maten betalar ni 200:-. Läs mer, och beställ här

Välkommen att vara med i en unik gemenskap och delta i arbetet!