View Sidebar

Bli medlem!

Som medlem i Ångfartyget Engelbrekts vänförening stödjer du arbetet med bevarandet av fartyget, och får följa med på de olika medlemsresorna gratis. Du kan även ge bort ett medlemsskap som gåva till en vän.

As a member of the Steamship Engelbrekt Friendship Association you support our work with preserving the ship and you are also entitled to travel for free on our advertised membership trips. Membership prices are Sek 200 for an adult, Sek 300 for a family.

Medlemsskap kan lösas genom insättning av 200:- kronor för enskild medlem eller 300:- för en familj på bankgiro  577-6190. Ange ditt namn, adress och e-post när du betalar in.