View Sidebar

Bli medlem!

Som medlem i Ångfartyget Engelbrekts vänförening stödjer du arbetet med bevarandet av fartyget, och får följa med på de olika medlemsresorna gratis. Du kan även ge bort ett medlemsskap som gåva till en vän. Fyll då i formuläret nedan.

As a member of the Steamship Engelbrekt Friendship Association you support our work with preserving the ship and you are also entitled to travel for free on our advertised membership trips. Fill out the form below to recieve a bill with information on how to pay from abroad. Membership prices are Sek 200 for an adult, Sek 300 for a family.

Medlemsskap kan lösas genom insättning av 200:- kronor för enskild medlem eller 300:- för en familj på bankgiro  577-6190. Ange ditt namn när du betalar in och fyll  i formuläret nedan. 

  Ditt namn - Name (obligatorisk)

  Telefon / Phone (obligatorisk)

  E-post / E-mail

  Gata / Street (obligatorisk)

  Postnummer / Postal code (obligatorisk)

  Ort / City (obligatorisk)

  Land / Country

  Gåva till / Message:
  (ange namn och adress till den som ska få medlemsskapet)