View Sidebar

Minnesord

Mats har mönstrat av!

Mats Wallgren (63), Engelbrekts vänförenings ordförande, har oförmodat och hastigt lämnat oss och ångfartyget Engelbrekt.

Fartyget är kulturhistorisk klenod, ett av de första (1866) och nu den sista passagerarfartyget att drivas med ångkraft på Siljan och i Österdalälven.

För tio år sedan tog Mats på sig uppgiften att driva verksamheten. ”Brekten” var då något sliten med stora behov av upprustning, ekonomin var dessutom körd i botten. Utan Mats entusiasm, energi och arbetskapacitet hade vi i dag inte haft detta fantastiska historiska fartyg liggande vid hamnen i Leksand.

En antik ångbåt har ett komplicerat maskineri, kräver underhåll och kunnig personal på däck och i maskin. Det behövs förutom kunskap också pengar och arbetskraft. Mats organiserade sponsorer och ideellt arbetande personer, hans förmåga att förmå företag och specialister att ställa upp var unik.

Nu efter 10 år med Mats i ledningen är maskinen trimmad. mässingen putsad och ekonomin i balans. Utan Mats hade inte tiotusentals passagerare fått uppleva den särskilda tjusningen som det är, att med den vedeldade tysta ångan som kraft glida fram på Siljans vatten eller nedför Österdalälven. Otaliga är alla de arrangemang som Mats ordnade det var bröllop, begravningar, musikunderhållningar och inte minst de välkomponerade middagarna på älvturerna.

Mats älskade sin båt, sitt fartyg och han kunde dessutom på ett särskilt sätt engagera den personal som behövs för att driva och underhålla det komplicerade maskineri som en passagerarbåt med ångdrift utgör. Han var vårt allt i allo (däcksmannen, eldaren, maskinisten, redaren och restauratören).

Vi i vänföreningen är fortfarande i chock men vi ska försöka organisera oss för att kunna fortsätta verksamheten inte minst för att hedra Mats och hans gärning.

För Engelbrekts vänförening

Bo Hedberg