View Sidebar

Ånbåtstrafiken på Siljan

 

Vi hittade en fin liten film av Johan Sturk om ångbåtar och Leksand på Youtube:

batarialven

 

Siljan har en av världens äldsta flottor. Ångbåtstrafiken på Siljan har pågått i 160 år och många av de ursprungliga fartygen är ännu i drift. Trafiken med ångbåtar har bidragit till bygdens utveckling. Att ta vägen över sjön var ett bekvämt sätt att frakta timmer och så småningom människor i en tid då vägarna var mycket dåliga. Den första ångbåten sjösattes i Siljan år 1839. Den hette Prins August och var en hjulångare med kravellbyggt träskrov. Ångbåtarna användes från början till att bogsera malmjakter med malm från gruvorna i Åhl till bruken runt sjön, och senare även till timmerflottning, något som inte upphörde förrän år 1970.
Passagerartrafiken på Siljan kom igång ordentligt när Engelbrekt sjösattes. När privatbilismen kom började passagerarbåtarna uppfattas som långsamma och omoderna och trafiken fick läggas ned.