View Sidebar

Archive for november, 2013

Fartygsforum 2013

Fartygsforum 2013

Siljans ångbåtar paraderar på Österdalälven. Foto: Stina Kallin
Sjöhistoriska logotyp Referat fartygsforum 2013

Fartygsforum arrangerades 2013 tillsammans med Siljans Fartygsförening i Leksand. Med tanke på de många bevarade ångbåtar som finns i området fick mötet en inriktning mot ångfartyg. På lördagen ingick en guidad tur med s/s Engelbrekt. Fartyget följdes av ytterligare sex mindre och större fartyg. Under turen berättade medlemmar från Siljans Fartygsförening om fartygen, föreningen och omgivningarna. Efter turen överlämnades k-märkningsplaketten till familjen Bergkvist på ångvarpbåten Siljan, som följt tätt intill Engelbrekt på Österdalälvens vatten.

Jan-Olov Liss ordf för Siljans fartygsförening & Hans Lennart Ohlsson museichef på Sjöhistoriska museet hälsade välkommen till fartygsforum 2013 som hölls på Moskogens konferensanläggning.

Jan Borgman och Gustaf Dillner från Transportstyrelsen informerade bland annat om att Transportstyrelsen nu ska utforma ett nytt nationellt regelverk. Utgångspunkten för projektet är att förenkla handläggningen, införa mer av egenkontroll och ta hänsyn till de särskilda förutsättningar som gäller för historiska fartyg. Arbetet har just påbörjats och Jan Borgman ville gärna ha en referensgrupp från de K-märkta fartygen för att diskutera frågorna med. Gustaf Dillner klargjorde att de lättnader avseende tillsynsavgifter som gäller k-märkta och traditionsfartygsklassade fartyg kommer att börja gälla från1 januari 2015.

Ansvar och försäkringar var temat för en presentation av Anders Svenson från s/s Trafik och Claes Insulander från s/s Mariefred. I anslutning till detta ämne berättade Claes Insulander även om heta arbeten – säkerhet och risker. Han betona särskilt att man måste vara försiktig vid svetsnings- och arbeten då vinkelslip används. En bra regel är att göra mer riskfyllda arbeten bara under förmiddagen – så att man kan finnas på plats i fyra timmer efter de heta arbetenas avslutande.

Christer Strandell presenterade sitt arbete både med ångfartyget Engelbrekt – men framförallt den stora renoveringen av hans egen bogserarebåt s/s Stockvik. Christer är särskilt kunnig på ångfartyg med nitade stålskrov och har även ansvarat för renoveringarna av Waxholmsbolagets Storskär och Norrskär.

Kerstin Bergström från Arbetsam presenterade den satsningen Kunskapscenter för arbetslivsmuseer där Arbetets museum fått särskilda medel för att stärka kompetensutveckling inom den ideella rörelsen.

Söndagen inleddes med att Ove Arvidsson höll en presentation av ångbåtstrafiken på sjön Runn. Det är tydligt hur de olika ångbåtslinjerna varit en del av det moderna kommunikationssystemet särskilt med koppling till järnvägen. Ove har själv den k-märkta ångbåten Domnarvet.

Claes Wollentz och Fredrik Blomqvist informerade om att Sjöhistoriska museet nu gör en utvärdering av k-märkningen av fartyg. Sedan i fredags ligger en så kallad webbundersökning ute – och museet har hört av sig till ägarna av de 120 k-märkta fartyg. Skälet till att museet vill göra undersökningen är dels för att ha så uppdaterad information som möjligt om fartygen, dels att samla in besökstal för att kunna påvisa betydelsen av det flytande kulturarvet. Tack vare diskussionen på fartygsforum kunde en del korrigeringar i undersökningen göras.

Hans-Lennart Ohlsson gjorde en exposé över de fartyg som Statens maritima museer genom Sjöhistoriska museet och Marinmuseum bevarar och håller öppna för allmänheten. Det största fartyget är ångisbrytaren S:t Erik som fyller 100 år 2015. Museet vill bjuda in till en ångbåtsträff i Stockholm sommaren 2015 för att fira henne. En sådan manifestation bidrar förhoppningsvis till Sid 2 av 4

ökad uppmärksamhet för det flytande kulturarvet generellt. Olika förslag med tematisering diskuterades, så att så många olika fartyg som möjligt skulle kunna visas upp.

Vid den avslutande diskussionen framhölls att fartygsforum 2013 varit mycket innehållsrikt, från den inspirerande ångbåtsmanifestationen på lördagen, till Transportstyrelsens önskan om utökade diskussioner i samband med nytt regelverk.

 

Claes Wollentz
1:e intendent Sjöhistoriska museet / Senior Curator, Maritime Museum
STATENS MARITIMA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME MUSEUMS
Marinmuseum – Sjöhistoriska museet – Vasamuseet
P.O. Box 27131 | SE-102 52 Stockholm

 

Som avslutning följer två filmer från forumet och en bildkavalkad:


fartygsforum 2013-2
̊ngvarpbåten Siljan på Österdalsälven tar täten vid lunchturen. Foto: Claes Wollentz, SM.
Museichefen Hans-Lennart Ohlsson överlämnar K-märkningsskylten till familjen Bergkvist på s/s Siljan. Foto: Claes Wollentz, SM.
K-märkningsskylten på Flottisten är monterad på skorstenen. Foto: Claes Wollentz, SM.

I den parad av fina fartyg som stävade upp mot Insjön för att där vända tillbaka till Leksand deltog också mycket små ångbåtar. Foto: Claes Wollentz, SM.
S/S Engelbrekt. Foto: Stina Kallin

2013/11/13Comments are DisabledRead More